Постоянните магнити от типа Alni, Alnico и Ticonal представляват сплави на базата на Fe, Al, Ni, Co, Cu и Ti.
Те се отличават с относително висока остатъчна намагнитеност Br и максимална магнитна енергия (ВН)мах, нисък коефициент на температурни изменения – 0.02%/°С, висока точка на Кюри – 850°С и работна температура до 450°С.
Тези характеристики ги правят незаменими при използуването им в измервателни прибори, прецизни акустични преобразуватели, сензорни и други устройства, изискващи стабилни с времето и промените на температурата параметри.

В таблицата са дадени характеристиките на магнитите от типа Alni, Alnico и Ticonal.

МАТЕРИАЛ

*

Минимални стойности

(B.H)max

           Br

          BHc

kJ/m3

MG. Oe

T

G

kA/m

Oe

Alnico 12/6

i

12

1.50

0.60

6000

54

680

Alnico 14/6

a

14

1.80

0.71

7100

54

680

Alnico 20/5

a

20

2.50

0.90

9000

54

680

Alnico 35/5

a

35

4.40

1.16

11600

56

700

Ticonal 18/9

i

18

2.20

0.60

6000

84

1050

Ticonal26/10

a

26

3.30

0.75

7500

96

1200

* i – изотропни; a = анизотропни