Магнитно фолио NanoMag представлява композит от прах на редкоземни магнити и гъвкава полимерна свръзка. Най-често това е гума.

Основната разлика между него и феритното фолио и е в магнитните характеристики. Тези на NanoMag фолиото са значително по-високи (до няколко пъти) и се доближават до характеристиките на неодимовите магнити. Ето защо в много от приложенията свързани със закрепване, това фолио успешно заменя неодимовите магнити.

NanoMag фолиото има едно основно преимущество пред тънките неодимовите магнити: При еднакви размери това фолио има същата сила на прилепване към желязна повърхнина, но цената му е значително по-ниска (в повечето случаи над два пъти).

Главното приложение на магнитното фолио е като основа за закрепване към железни повърхнини (най-често хладилници и магнитни табла) на различни табели, цифри, букви, реклами, емблеми, визитни картички, сувенири и др.

Снимката демонстрира разликата в силата на прилепяне към желязна повърхнина между феритното фолио (10х10хH0.5mm), (10х10хH1mm ), неодимов магнит Ф8хН1 и NanoMag (10х10хH1mm ).

Фолиото NanoMag е едностранно многополюсно намагнитено (това е работната повърхнина), като от другата страна може да бъде залепен обектът, който искаме да закрепим към желязната повърхнина. Този начин на намагнитване позволява по-ефективно използване на повърхността на фолиото и увеличава силата на прилепяне.

В таблицата по-долу са показани сравнителни данни за магнитните характеристики и силата на прилепяне към желязна повърхнина за 1 cm2 феритно, NanoMag фолио и неодимов магнит.

Материал NanoMag Феритно фолио NFB 35
Br
(G)
5500 1600 11500
jHc
(Oe)
8600 1900 12000
(B.H)max
(MGOe)
6.0 0.6 35
Сила на прилепяне
(g/cm2)
580 28 560

Характеристики на NanoMag:

Br = 5500 G , 0.55 T
cHB =   4300 Oe, 34 kA/m
jHc = 8600 Oe, 68 kA/m
(B.H)max = 6.0 MGOe, 48 kJ/m
3
Плътност – 4.9 g/cm3