Феритното магнитно фолио представлява композит от магнитен феритен прах (бариев ферит) и гъвкава полимерна свръзка. Най-често това е гума и затова този материал е известен като „гумени” или „меки”магнити.

Главното приложение на магнитното фолио е като основа за закрепване към железни повърхнини (най-често хладилници и магнитни табла) на различни табели, цифри, букви, реклами, емблеми, визитни картички, сувенири и др.

Фолиото се предлага на листове и рула.

Магнитното фолио е едностранно многополюсно намагнитено (това е работната повърхнина), като от другата страна може да бъде залепен обектът, който искаме да закрепим към желязната повърхнина.

Върху магнитното фолио е поставен лист хартия с железен прах. Частиците се концентрират между полюсите.

В таблицата са посочени стойностите на силата на отлепване Fs и на приплъзване Ff (в грамове) за 1 cm2 фолио, при различни дебелини h. Данните са приблизителни и се отнасят за прикрепване към желязна ламарина, боядисана с емайлакова боя (най-често срещания случай).

h
[mm]
Fs
[g/cm
2]
Ff
[g/cm
2]

0.5

11

8.0

1.0

25

18
1.5 39 28

2.0

42

31