Названието на тези магнити идва от наличието в сплавта на редкоземния елемент неодим (Nd).

Измежду всички известни феромагнитни сплави тази е с най-висока остатъчна намагнитеност  Br, коерцитивна сила Hc и максимална магнитна енергия (ВН)мах. Благодарение на изключително високите магнитни характеристики и относително ниска цена, тези магнити намират все по-широко приложение в мощни електродвигатели и генератори, миниатюрни датчици и преобразуватели, закрепващи елементи и др..

Основният им недостатък е ниската максимална работна температура, която за чистата сплав Nd-Fe-B e 80-100°C, но с помощта на някои добавки (главно кобалт Co) се постига повишаване до 200°C.

В Н И М А Н И Е  !

Неодимовите магнити са много твърди, относително крехки и в същото време с голяма сила на привличане един към друг.

Затова, с цел избягване на травми и злополуки при работа с големи неодимови магнити, моля спазвайте следните правила:

  • Не пускайте свободно един срещу друг два неодимови магнита. Това ще доведе до силен удар и счупване на магнитите.
  • При възможност работете с кожени ръкавици и защитни очила. Така в случай на „защипване” на два магнита в голяма степен ще предпазите пръстите си, а при неволно изпускане и удар между магнитите, отхвръкналите отчупени парчета няма да попаднат в очите Ви;
  • На работната маса е желателно да няма железни предмети, а така също в непосредствена близост карти с магнитен носител, електроника и чувствителни към магнитно поле устройства;
  • Разделяйте ги внимателно чрез прихлъзване. След отделянето на един магнит, отдалечете го на достатъчно разстояние от останалите магнити или железни предмети;
  • Обратното долепване на магнитите един до друг или до желязна повърхнина да става много внимателно и плавно чрез прихлъзване, като се държат здраво;
  • Ако ги поставяте временно върху желязна повърхнина, подложете под тях немагнитен материал с дебелина 3-5 mm;

В таблицата и графиките по-долу са дадени магнитните характеристики и кривите на размагнитване на предлаганите от нас неодимови магнити.

Материал

Остатъчна
намагнитеност
Br

Коерцитивна
сила
bHc

Вътрешна
kоерцитивност
jHc

Максимална магнитна енергия
(B.H)max

Максимална
работна температура

kG

T

kOe

kA/m

kOe

kA/m

MGOe

kJ/m³

°C

NFB 38

12.6

1.26

11.2

891

12

955

38

302

80

NFB 42

13.3

1.33

11.2

891

12

955

42

334

80

NFB 48

14.1

1.41

10.8

859

11

875

48

382

80

NFB 50

14.6

1.46

10.8

859

11

875

51

405

80

NFB 38M

12.6

1.26

11.5

915

14

1114

38

302

100

NFB 42M

13.3

1.33

11.5

915

14

1114

42

334

100

NFB 48M

14.3

1.43

11.5

915

14

1114

48

390

100

NFB 30H

11.4

1.14

10.2

812

17

1353

30

239

120

NFB 38H

12.6

1.26

11.5

915

17

1353

38

302

120

NFB 42H

13.3

1.33

11.5

915

17

1353

42

334

120

NFB 30SH

11.4

1.14

10.2

812

20

1592

30

239

150

NFB 38SH

12.6

1.26

11.5

915

20

1592

38

302

150

NFB 42SH

13.3

1.33

11.5

915

20

1592

42

334

150

NFB 28UH

10.8

1.08

10.2

812

25

1989

28

223

180

NFB 33UH

11.7

1.17

11.0

875

25

1989

33

263

180

NFB 35UH

12.2

1.22

11.2

891

25

1989

35

279

180

NFB 28EH

10.8

1.08

10.2

812

30

2387

28

223

200

NFB 30EH

11.4

1.14

10.6

844

30

2387

30

239

200

NFB 33EH

11.7

1.17

11.0

875

30

2387

33

263

200