Феритните постоянни магнити се получават по метода на праховата  металургия от фини прахове съдържащи  композиции  от вида (Ba,Sr,Pb)O.6Fe2O3.

По механични и електрически характеристики оксидните магнити наподобяват керамика.  Тяхното специфично елекросъпротивление е около 108Ω.cm. Механично са много крехки и твърди, затова обикновено се избягва допълнителната им  механична  обработка  или  се  използват диамантени инструменти.

Това което е особено за техните магнитни характеристики е високата им коерцетивност и сравнително ниската остатъчна намагнитеност.  За да бъдат намагнитени трябва да се приложи външно поле  над 800 kA/m. Точката на Кюри е 450°С, максималната работна температура до 250°С, а температурният коефициент на промяна на Br и Hc е 0.2 %/°.

Характеристиките на предлаганите от нас бариеви и стронциеви ферити са дадени в таблицата.

МАТЕРИАЛ

Типични стойности

(B.H) max

Br

BHc

JHc

kJ/m3

MG.Oe

T

G

kA/m

Oe

kA/m

Oe

Hfer 6/19

i

6

0.75

0.17

1700

104

1300

190

2400

Hfer 8/22

i

8

1.0

0.21

2100

136

1700

220

2750

Hfer 30/22

a

30

3.8

0.38

3800

180

2300

220

2750

i – изотропни
a – анизотропни

Магнитните характеристики на изотропните феритни магнити не зависят от посоката и начина на намагнитване. Те са подходящи за многополюсно намагнитване със сложна конфигурация.

Магнитните характеристики (силата) на анизотропните феритни магнити зависят посоката на намагнитване. В процеса на производството им е зададено направление, в която магнитните им характеристики са по-високи. Имано в това направление се намагнитват и използват тези магнити.

За сравнение, силата на прилепване на анизотропните ферити е до 3 пъти по-голяма от тази на изотропните.