Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/magniti.bg/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php on line 180

КОИ СМЕ НИЕ

Ние, ПРАМИЗ ООД, ЕИК 121550030, със седалище България, гр. София и адрес на управление България, гр. София,  в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р.България по отношение на обработването на личните данни и защитата на правата на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

Ние обработваме личните Ви данни на основание вашето изрично съгласие само за посочената цел. Предоставянето на лични данни е изцяло по Ваша преценка и желание. Ако не сте създали профил н нашия сайт, ние ще съхраняваме данните Ви в срок до 2 година след получаването им, след което ще ги унищожим. При обработването на данните Ви, ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).

1. Какво събираме и съхраняваме

Докато посещавате нашия сайт, ние записваме:

 • Продукти, които сте разглеждали: може да използваме тази функционалност, за да ви покажем продукти, които сте отворили наскоро;
 • Местоположение, IP адрес и тип на браузъра: ще използваме тези данни за цели като изчисляване на данъчна ставка и доставка;
 • Адресът за доставка: ще поискаме да го въведете, например за да можем да Ви информираме за стойността на доставката, преди да направите поръчката, както и за да ви я изпратим.

Ще използваме бисквитки и за да следим съдържанието на количката ви, докато разглеждате сайта.

Забележка: може да въведете повече подробности в политиката си за бисквитките и да поставите връзка към този раздел оттук.

Когато направите покупка от нас, ще ви поискаме данни като име, адреси за фактуриране и доставка, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитната ви карта или друг метод за плащане и – по ваш избор – информация за регистрация на ваш профил, като потребителско име и парола. Ще използваме тези данни за някои от следните цели:

 • Изпраща информация за вашия профил и поръчка;
 • Отговор на ваши заявки, включително искания за възстановяване на средства и оплаквания;
 • Обработка на разплащания и предотвратяване на измами;
 • Регистрация на профил в нашия магазин;
 • Съобразяване с юридическите ни задължения, например изчисляване на данъчни ставки;
 • Подобряване на предложенията от нашия магазин;
 • Изпраща ви маркетингови съобщения, ако решите да ги получавате.

Ако си създадете профил, ще съхраним името, адреса, имейл адреса и телефонния ви номер и ще ги използваме, за да ги попълним автоматично при следващи ваши поръчки. Тези данни ще се съхраняват за период, който Вие определите и можете да ги променяте или изтриете по всяко време

В общия случай съхраняваме информация за вас за минималния необходим срок за целите, за които я събираме и употребяваме. Например, ще съхраняваме данните за поръчките ви в продължение на 2 години за данъчни и счетоводни цели. Тези данни включват името ви, имейл адреса ви и адресите за фактуриране и доставка.

Ние нямаме достъп до данни от Вашите дебитни и кредитни карти. Такъв достъп има само банката, която ги е издала.
Транзакциите, осъществени чрез Вашите карти, се извършват в максимално сигурни условия на криптирана връзка и след 3D secure валидация.
2. Кой от нашия екип има достъп

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която предоставяте. Например, администраторите и мениджърите на магазина имат достъп до:

 • Информация за поръчката: какво е купено, кога е закупено, къде трябва да бъде изпратено;
 • Клиентска информация: вашето име, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка.

Нашият екип има достъп до тази информация, за да може да изпълнява поръчки, да прави връщания и да оказва съдействие.

3. Какво споделяме с другите

Ние не предоставяме личните Ви данни на трети лица освен на:

 • съответния превозвач – ако стоките трябва да бъдат доставени на вашия адрес;
 • при отправено искане, съгласно законоустановения ред, на държавни органи, като например данъчни администратори, съдилища, правоприлагащи органи.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:

 • да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването;
 • да искате от нас коригиране, попълване, изтриване (право „да бъдеш забравен“) на лични данни;
 • да искате от нас ограничаване на обработването; да направите възражение срещу обработването;
 • да поискате личните данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат на Вас или на посоченото от Вас лице или организация;
 • да оттеглите Вашето съгласие.

Следва да бъдете информирани, че правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото то се ограничават от правата и свободите на другите. В определени случаи ние можем да откажем упражняването на конкретно право, като отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина. В случай, че желаете да отправите въпрос относно обработването на личните Ви данни, да упражните ваше право или да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено по настоящата форма за контакт или по на електронните пощи посочени в този сайт. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им.